SGK borçları yapılandırıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu “Yeniden Yapılandırma Kanunu Kapsamında Borçlarınızı Yapılandırıyoruz!” sloganı ile yeni bir genelge yayınladı.

Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir İl Müdürü Nurettin Kotuk basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaklaşık 70 milyon insana sosyal güvenlik hizmeti sunduğunu belirten SGK Eskişehir İl Müdürü Nurettin Kotuk, bu hizmetin kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin bırakılabilmesi için kurum gelirlerinin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesine bağlı olduğunu belirtti. Son yıllarda bazı işverenlerin ve sigortalıların çeşitli nedenlerle ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediklerinin de bilinmekte olduğunu vurgulayan Nurettin Kotuk, “Bu bağlamda kurumumuza olan prim ve diğer borçların ödenmesi konusunda cazip koşullar içeren, borçların taksit ya da peşin olarak ödenmesi ile 5458 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılma anlaşmaları bozulanların yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen hükümler, Resmi Gazetede yayımlanarak 26 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.” dedi.

Ödeme seçenekleri hakkında, kapsama giren borçlar, peşin ve ya yirmi dört aya kadar eşit taksitle ödenebileceğini belirten Kotuk, “Başvuru tarihini takip eden bir ay içinde borç aslının, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15′i ile birlikte ödenmesi halinde, bakiye gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 85′i terkin edilecektir.” dedi. Kanunun, işverenlerin, 2008 Mart ve önceki dönemlere ait başvuru tarihine kadar tahakkuk eden; Sigorta Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İdari Para Cezası, Sosyal Yardım Zammı ve ihaleli ve inşaat işlerinden doğan fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarını kapsadığını bildiren Kotuk, son başvuru tarihinin ise 28 Temmuz 2008 olduğunu söyledi.

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: