İsteğe Bağlı Sigortaya Kimler Hangi Koşullarla Devam Edebilir? Prim Tutarı Nasıl Hesaplanır

İsteğe bağlı sigorta, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanların sosyal güvenlik haklarını devam ettirebilmelerine imkan sağlayan bir sigorta koludur.

İsteğe bağlı sigortaya devam edilebilmek için;
a) Sosyal Sigortalar Kurumana tabi bir işte çalışması nedeniyle tescil edilmiş olması,
b) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışmaması ve buralardan aylık bağlanmamış olması,
c) İsteğe bağlı sigortaya devam isteğine ilişkin yazılı talepte bulunması
şarttır.

İsteğe bağlı sigorta, başvuru dilekçesinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar. İsteğe bağlı sigorta priminin her ay 30 gün üzerinden ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Süresinde ödenmeyen primler gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.
İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt ve üst sınırlarına göre hesaplanan asgari ve azami prim tutarları arasında olmak kaydıyla istenilen miktar üzerinden ödenir. 01/04/2000 -31/03/2001 süresi için ödenmesi gereken en düşük prim 30.000.000 TL, en yüksek prim ise 120.000.000 TL?dir. Prime esas günlük kazancın artması halinde ödenecek prim tutarları da buna bağlı olarak yükseltilmektedir.
İsteğe bağlı sigorta,
– Sigortalının Kurumumuza veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaya başladığı tarihten,
– Ölen sigortalıların ölüm tarihinden,
– Tahsis talebinde bulunanların aylığa hak kazandıkları tarihten,
– İsteğe bağlı sigortaya devam etmek istemediklerini yazılı olarak bildirenlerin primi ödenen son ayın sonundan,
İtibaren sona erer.
İsteğe bağlı sigortaya devam edenler ile bunların hak sahiplerine Kurumumuzca aylık bağlandığı takdirde sağlık yardımlarından yararlanırlar

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: