Ssk Tedaviye Yeni düzen Getiriyor

July 14, 2008

Sosyal Güvenlik Kapsamına Dahil Hak Sahiplerinin Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Yapılan Tedavilerine Ait Ücretler ile Tedavi Yardımına İlişkin İşlemlerde Kurumlar Arası Uygulama Birliğinin Sağlanması Amacıyla, Geri Ödeme Kriterleri ve Bunlara İlişkin Esas ve Usuller Belirlendi.

Sosyal güvenlik kapsamına dahil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımına ilişkin işlemlerde kurumlar arası uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, geri ödeme kriterleri ve bunlara ilişkin esas ve usuller belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nın, Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlara, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklik, 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca, sağlık kurumlarınca bu kesime yönelik verilecek reçetelerin niteliği ve düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nden belirlenecek.

Advertisements

11 hastaneden yüzde 30 isyanı!

July 14, 2008

Hükümetin özel hastanelerin SGK’lı hastalardan sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 30′una kadar ilave ücret alabileceğine karar vermesi üzerine 11 büyük hastane SGK ile sözleşme yapmayacağını açıkladı…

Özel hastaneler, yapacakları tedaviler sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üyesi hastalardan en fazla yüzde 30 fark ücreti alabilecek. Karara tepki gösteren özel hastaneler, çeşitli tedbirlerin alınmaması halinde bu oran üzerinden SGK’yla sözleşme yapmanın güç olduğunu belirtti.

Bayındır Hastanesi Genel Müdürü Cengiz Babacan, Akredite Hastaneler Derneği’ne üye 11 büyük hastanenin ilk aşamada SGK’yla sözleşme yapmayı düşünmediklerini kaydetti. Resmi Gazete’de dün yayımlanan bakanlar kurulu kararıyla, vakıf üniversiteleri dahil SGK’yla sözleşmeli özel sağlık kuruluşlarının “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu”nca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 30′una kadar ilave ücret alabileceği açıklandı.

Fark ücreti konusu, uzun süre hükümet ile özel hastaneler arasında pazarlık konusu olmuş, kamunun yüzde 20 fark ücreti üzerinde durmasına özeller “maliyeti kurtarmaz” diyerek itiraz etmişti. Özel sektör temsilcilerinin üzerinde durduğu rakam ise yüzde 100′e varan bir fark ücreti olmuştu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu’nda değişiklik öngören kanunun Meclis’te görüşülmesi sırasında, bakanlar kuruluna fark ücretini yüzde 100′e kadar belirleme yetkisi verilmişti. Bu durumda hükümet tercihini fark ücretini yüzde 30 olarak belirleme yönünde kullanmış oldu.

Sağlık Karnesi Verilmesine Son Verilmesi

July 14, 2008

Sağlık yardımına ilişkin işlemleri Kurumumuzca sağlanan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur mensuplarına “sağlık karnelerinin verilmesi uygulamalarına ve vize işlemlerine 7/4/2008 tarihinden itibaren son verildiğine ilişkin” Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığının 2008/17 nolu Genelgesi, Kurumumuz Web sayfasında http://www.sgk.gov.tr/doc/genelge/2008_17.pdf adresinde yayımlanmıştır.

Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve SSK sağlık işleri il müdürlükleri ile Kurumumuzla protokolü ve sözleşmesi bulunan sağlık kurum/kuruluşlarının adı geçen genelge hükümleri ve aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.

Borçlular İçin Son Fırsat

July 14, 2008
SGK Başkan Vekili Fatih Acar, yapılan yasal düzenlemelerle ’sosyal güvenlik afları’ döneminin kapandığını belirterek, borçluların bu son fırsattan yararlanmasını istedi.

İstihdam paketini uygulamayabilmek için prim affını yapmak zorunda olduklarını anlatan Acar, istihdam paketiyle SSK primlerine 5 puan indirim getirildiğini hatırlattı.

Bu indirimden sadece borcu olmayan işverenlerin yararlanabileceğinin altını çizen Acar, işverene son bir fırsat tanınıp borçlarını ödemesine ve 5 puanlık indirimden yararlanmasına imkan tanındığını vurguladı. Ekonomi muhabirleriyle sohbet toplantısı yapan Acar, son günlerde çok tartışılan ‘prim affı’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Aftan yararlanmak için başvuruların başladığını belirten Acar, “Bu son beyaz sayfa. Bundan sonra kesinlikle prim yapılandırması içinde olmayacağız. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum.” dedi. Yapılandırmanın öncekilere göre çok cazip şartlar taşıdığını kaydeden Acar, gecikme cezalarını ve faizlerin yüzde 85′inin silineceğini belirtti. Borçlulara çağrı yapan Acar, “Bankadan kredi alın, gayrimenkulünüzü satın, borcunuzu ödeyin” şeklinde konuştu.

Çubuk’ta SGK Kuruldu

July 12, 2008
4 yıl önce Madeni ve Ağaç işleri odası Başkanı Hacı ÇELEBİ nin önderliğinde kurulan çubuk bağkur irtibat brosu SGK ya dönüştürüldü.
4 yıldır ilçemizde bağkurlu esnaf ve sanatkarlarla birlikte tarım sigortalılarına hizmet veren Çubuk Bağkur irtibat bürosu 02.06.08 tarihinden itibaren SGK statüsüne kavuşturuldu.
Konu ile ilgili bilgi veren Çubuk madeni ve ağaç işleri odası Başkanı Hacı ÇELEBİ” Çubuklu esnaf ve sanatkarlarla birlikte iş adamlarımız tarafından ve halkımızın katkılarıyla 20.000 dolara maledilen Çubuk Bağkur irtibat bürosu bugüne kadar halkımıza hizmet etmiş olup, sağlık karnesi ,vize işleri, borç ekstresi emeklilik ön hazırlık işleri ve af dönemlerinde yeniden yapılandırma gibi hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmiş, Bağkur,SSK ve Emekli sandığının birleşmesi ile oluşturulan sosyal güvenlik kurumunun ilçemiz Çubuk Bağkur irtibat bürosunun yerinde hizmetlerine devam etmesi sağlanmıştır.
Mevcut 2 bağkur memurumuzun  yanı sıra SSK mevzuatına hakim 4 arkadaşımız daha göreve başlamıştır. Bundan sonra işçi veya işveren yani eski tabirle Bağkurlu yada Sigortalı tüm vatandaşlarımız her türlü işlemlerini Ankara”ya gitmeden yaptırabilecekler. Ayrıca SSK ve bağkur affı yapılandırılması işlemleri yapılmaya başlamış olup 28 temmuz 2008 tarihi itibariyle taksitlendirme sona erecektir.

SGK borçları yapılandırıyor

July 12, 2008

Sosyal Güvenlik Kurumu “Yeniden Yapılandırma Kanunu Kapsamında Borçlarınızı Yapılandırıyoruz!” sloganı ile yeni bir genelge yayınladı.

Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir İl Müdürü Nurettin Kotuk basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaklaşık 70 milyon insana sosyal güvenlik hizmeti sunduğunu belirten SGK Eskişehir İl Müdürü Nurettin Kotuk, bu hizmetin kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin bırakılabilmesi için kurum gelirlerinin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesine bağlı olduğunu belirtti. Son yıllarda bazı işverenlerin ve sigortalıların çeşitli nedenlerle ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediklerinin de bilinmekte olduğunu vurgulayan Nurettin Kotuk, “Bu bağlamda kurumumuza olan prim ve diğer borçların ödenmesi konusunda cazip koşullar içeren, borçların taksit ya da peşin olarak ödenmesi ile 5458 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılma anlaşmaları bozulanların yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen hükümler, Resmi Gazetede yayımlanarak 26 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.” dedi.

Ödeme seçenekleri hakkında, kapsama giren borçlar, peşin ve ya yirmi dört aya kadar eşit taksitle ödenebileceğini belirten Kotuk, “Başvuru tarihini takip eden bir ay içinde borç aslının, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15′i ile birlikte ödenmesi halinde, bakiye gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 85′i terkin edilecektir.” dedi. Kanunun, işverenlerin, 2008 Mart ve önceki dönemlere ait başvuru tarihine kadar tahakkuk eden; Sigorta Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İdari Para Cezası, Sosyal Yardım Zammı ve ihaleli ve inşaat işlerinden doğan fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarını kapsadığını bildiren Kotuk, son başvuru tarihinin ise 28 Temmuz 2008 olduğunu söyledi.

Tahsis Talep No Sorgulama

July 12, 2008

Tahsis Talep Numaranızı Öğrenmek için linke tıklayarak gerekli alanları

Eksiksiz Doldurunuz

Metin Sümer 5 ilin koordinatörü

July 12, 2008

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürü Metin Sümer, 5 ilin koordinatörlüğüne getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ) Malatya İl Müdürlüğü `nde ilk koordinasyon toplantısı SGK İl Müdürü Metin Sümer başkanlığında yapıldı. Toplantıya katılan Elazığ , Tunceli , Diyarbakır , Bingöl ve Adıyaman SGK İl Müdürleri , yeniden yapılandırma ve il müdürlüklerinin sorunlarını masaya yatırdı.

SGK Malatya İl Müdürü Metin Sümer , 5 ilin koordinatörü olarak ilk toplantı öncesi yaptığı açıklamada, bu süreçte koordinatör müdür olarak bağlı illerin ve Malatya `nın sorunlarının çözümü noktasında çok gayret göstereceklerini söyledi.

<!–

–>

`SGK` nasıl okunacak?

July 11, 2008

RADİKAL – ANKARA – Türk Dil Kurumu (TDK ), Sosyal Güvenlik Kurumu `na gönderdiği yazıyla kurumun `SGK ` olan kısa adının, `Se Ge Ke ` okunmasını istedi. TDK `dan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı `na gönderilen yazıyla kurumun kısa adının `SGK ` olarak kullanılması durumunda okunuşunun Türk alfabesindeki harflerin seslendirme özelliğine göre `Se Ge Ke ` biçiminde olması gerektiği kaydedildi. Ek alması durumunda ise

`SGK `nin`, `SGK `ye`, `SGK `de` biçiminde yazılması istenerek, bunun kamuoyunda doğru kullanımı yaygınlaştıracağı vurgulandı

Ssk Borç Sorgulama

July 11, 2008

Ssk Borcunuzu sorgulatmak için tıklayıp giriş yapınız lütfen